Stichting Quintiz

stichtingquintiz

Stichting Quintiz wil jongeren in de leeftijd tussen twaalf en vijfentwintig motiveren en ondersteunen een plek voor zichzelf te vinden in de maatschappij. Ze organiseert projecten voor jongeren om ervaring op te doen op sociaal-maatschappelijk gebied en om zichzelf te ontwikkelen. Dat doet ze door onder meer:

  • het aanbieden en bemiddelen bij het verkrijgen van stageplaatsen binnen het bedrijfsleven, bij sociaal-maatschappelijke instellingen en de overheid;
  • het (mede-)organiseren, bevorderen en coördineren van activiteiten en evenementen op het gebied van kunst, cultuur en maatschappij door het geven van masterclasses, workshops, lezingen, cursussen en beurzen;
  • het leggen en onderhouden van contact en het samenwerken met derden.